Make your own free website on Tripod.com

Masyarakat majmuk di Sabah membolehkan kita menikmati keunikan serta keindahan kebudayaan serta kesenian yang mempersonakan. Walaupun Sabah kaya dengan kebudayaan dan kesenian namun perbezaan di antara satu sama lain adalah ketara. Ini boleh dilihat terutama sekali pada pakaian tradisi, tarian tradisi, muzik tradisi, dan kraftangan. Setiap satunya akan mencerminkan identiti sesuatu suku kaum dengan agak nyata.